SqEME procesrollen – in 3 minuten

254Views
0 Shares

SqEME procesrollen

De kern
Bij procesmanagement of het horizontaal organiseren horen volgens de SqEME methodiek vier procesrollen.

 Doelgroep
Managers die staan voor het organiseren van een (nieuwe) business, een veranderings- of verbeteringsproces. Management adviseurs, organisatie-ontwikkelaars en IT/ICT business consultants

Samenvatting
Aangezien iedere organisatie bestaat rondom één of meerdere bedrijfsprocessen, is een belangrijke vraag hoe deze processen zijn te managen. Als procesmanagement goed ingevuld moet worden, waar dienen we dan rekening mee te houden?

De mogelijkheden om beter te organiseren via procesmanagement begint met het verdelen van de typische procesrollen. De SqEME methodiek kent vier verschillende rollen: de Ontwerper, de Journalist, de Lijnverantwoordelijke en de Procesverantwoordelijke.

  1. De Ontwerper maakt de modellen, bedenkt de procedures en stelt beleidsplannen op. Dit is een professional met kennis van regelgeving, certificering, procedures en modelconventies die weet hoe hiervan een consequent en kloppend procesplaatje is te fabriceren;
  2. De Journalist gaat op zoek naar verhalen en probeert zo goed mogelijk waar te nemen wat er gebeurt. Hij probeert op te tekenen wat mensen drijft en welke krachten een rol spelen. De interactie en invloeden van buitenaf, van klanten, worden meegenomen in de essentie van de verhalen;
  3. De Lijnverantwoordelijke is, zoals de naam al suggereert, verantwoordelijk voor een afdeling of team binnen de organisatie;
  4. De procesverantwoordelijkheid krijgt meestal vorm door leidinggevenden de taak van procesmanager of proceseigenaar te geven. Men krijgt dan een proces toegewezen waar men al grotendeels leiding aan geeft en men pakt de procesverantwoordelijkheid erbij.

De behoefte aan geplande veranderingen in organisaties is heden ten dage groot vanwege de globalisering, veranderende markten, nieuwe technologieën, netwerken en regelgeving. De SqEME methodiek geeft aan dat geplande veranderingen ingrepen zijn in het sociale systeem van de organisatie. Met behulp van de vier rollen is het beste vorm te geven aan veranderingen.

Bij de SqEME methodiek gaat het over het afstand nemen van de traditionele, verticale organisatiestructuur, het goed kijken naar de bedrijfsprocessen, de context van de organisatie en het onderkennen van de ‘big picture’. Dit gaat samen met de focus op zaken die misschien (nog) niet bekeken zijn, het ‘challengen’ van de uitgangspunten, de kaders en de opgelegde beperkingen en het zoeken naar de niet vanzelfsprekende (proces)alternatieven.

Kracht model
Door procesmanagement als handvat aan te bieden ontstaat de mogelijkheid om meer expliciet, en in ieder geval structureel te werken aan de ontwikkeling van de organisatie. Procesmanagement houdt verschillende rollen in en de verantwoordelijkheid daarvoor nemen betekent de verantwoordelijk voelen voor de werkwijze in de organisatie en deze voortdurend te willen verbeteren.

 

Mindere punten
In Westerse landen worden problemen veelal eenzijdig benaderd, opgeknipt in stukjes, data verzameld en geanalyseerd en in logische stapjes opgelost. Deze analytische wijze van problemen oplossen is gemeengoed en heeft goed gewerkt in vele situaties. Het is daarmee lastig ‘af te leren’.

Meer weten?

Relevante literatuur

Handboek managementmodellenTitel: Handboek managementmodellen
ISBN: 9789087537470
Auteurs: Tom Willem den Hoed
Prijs: € 49,95 (VAT excl.)
Boek blog

Relevante blogs:

Strategie-implementatie – in 3 minuten
Benchmarking- in 3 minuten
Balanced ScoreCard – in 3 minuten
Krachtenveld Analyse – in 3 minuten
Appreciative Inquiry (AI) – in 3 minuten
De McKInsey MECE methode – in 3 minuten
Governance CoBIT- in 3 minuten
Business Model Canvas – in 3 minuten
Van good naar great in 3 minuten
De Theory of Constraints (ToC) – in 3 minuten

Halo-effect – in 3 minuten

Lean Manufacturing – in 3 minuten

Implementatie van een plan – in 3 minuten

SqEME procesrollen – in 3 minuten

SqEME procesmanagement – in 3 minuten

Strategische gevoeligheidsanalyse – in 3 minuten

De ongeschreven regels van het spel – in 3 minuten

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.