A comparison of Enterprise architecture methods (Dutch)

312Views
0 Shares

Op initiatief van het NGI (Nederlands Genootschap voor Informatica) is enkele jaren geleden bij Van Haren het boek “Wegwijzer bij methoden voor enterprise-architectuur” verschenen. In dat boek heb ik, samen met vakgenoten, een aantal enterprise-architectuurmethoden vergeleken. Doel was hulp bieden bij het maken van een keuze tussen al die methoden en raamwerken, vandaar de naam “Wegwijzer”. Het vakgebied van de enterprise-architectuur is sterk in beweging en een aantal van de beschreven methoden is inmiddels veranderd. Reden om een nieuwe editie van het boek uit te brengen.

De basis voor het boek vormt een objectief vergelijkingsmodel waarmee we de enterprise-architectuurmethoden vergelijken op een zevental dimensies zoals de ondersteuning door de eigenaar en de aan de methode ten grondslag liggende visie. Met dit vergelijkingsmodel wordt duidelijk dat sommige methoden helemaal geen methode zijn maar alleen een raamwerk omdat juist het methodische karakter ontbreekt. Andere methoden scoren daar erg goed op, maar ontberen een goede ordening van elementen of een modelleertaal. Het vergelijkingsmodel maakt de verschillen inzichtelijk en helpt zo bij het maken van een keuze tussen of combinatie van methodes.

Toch blijft het maken van zo’n keuze tussen enterprise-architectuurmethoden moeilijk. Want naast de mate waarin een methode scoort op een van de zeven dimensies uit het vergelijkingsmodel, is ook de wijze waarop aan een aspect uit dat model invulling wordt gegeven erg belangrijk. Dat valt nauwelijks in een vergelijkingsmodel te vangen. Het boek zou onleesbaar dik worden als gevolg van de grote hoeveelheid nuances en details die dan een rol gaan spelen.

Een voorbeeld. TOGAF is een zeer complete enterprise-architectuurmethode, opgebouwd rondom een cyclisch proces van architectuurontwikkeling en implementatie: de “architecture development cycle”. Drijfveren voor verandering in de Business worden in dit cyclische proces opgenomen in de architectuur en vinden zo hun weg naar realisatie. Klinkt als een prima methode die dan ook hoog scoort op de meeste aspecten van het vergelijkingsmodel. Een andere enterprise-architectuurmethode,  businessinformatieplanning of BIP geheten, stelt niet het architectuurproces centraal maar juist de behoefte aan verandering in de Business. De enterprise-architectuur is daarbij een middel om gewenste veranderingen vorm te geven. Ook dit is een prima methode die hoog scoort in het vergelijkingsmodel dat we in het boek gebruiken. Toch kan het voor een organisatie veel verschil maken welke methode men kiest. Bepalend daarbij is vooral welke doelen u denkt te verwezenlijken met het ontwikkelen en toepassen van enterprisearchitectuur.

In de nieuwe editie van het boek hebben we oog voor zaken die niet direct uit het vergelijkingsmodel naar voren komen maar die wel van invloed zijn op de bruikbaarheid en het succes van een methode in een organisatie. Feit blijft echter dat enterprise-architectuur en de methoden daarvoor complexe materie zijn die zich niet tot in detail in een enkel boek laten doorgronden. Als u voor de keuze staat om een enterprise-architectuurmethode te selecteren voor uw organisatie, bedenk dan dat het boek u een heel eind op weg helpt, maar dat het altijd verstandig is ook te luisteren naar mensen die praktijkervaring hebben met de methoden die u overweegt.

Tijdens het ‘Enterprise Architectuur Management Congres’ in Hotel Houten op donderdag 30 mei 2013 wordt de nieuwe druk van het boek ‘Wegwijzer bij methoden voor enterprise-architectuur’ gepresenteerd. Het EAM Congres 2013 is een interactief en inhoudelijk congres met plenaire sessies (keynote speakers) en parallelle sessies. Het boek zal gepresenteerd worden door Ria van Rijn, Senior Informatie Architect.

Wilt u daarbij zijn en een exemplaar van het boek ontvangen? Kijk dan voor meer informatie op www.eam-congres.nl.

By Erwin Oord, managing partner and principal consultant ArchiXL

(Co-)Author of:

untitledTitle: Wegwijzer voor methoden bij Enterprise-architectuur – 2de herziene druk
Authors: Ria van Rijn & Bas van Gils & Arjen Santema & Erwin Oord & Marijn Driel
Price: 39,95 euro
ISBN: 9789087538026
Pre-order your copy here

Leave a Reply

Your email address will not be published.