Agile FOCUS in besturing. Pocketguide voor executives in transformatie.

60Views
0 Shares

 

Klantwensen veranderen continu en steeds sneller. Dit komt door nieuwe behoeften vanuit de klant en door innovatieve thema’s als digitalisering, globalisering, robotisering en kunstmatige intelligentie. Als je als organisatie niet wendbaar bent om effectief op al deze veranderingen in te spelen, tel je al snel niet meer mee. Een “future proof” organisatie is een wendbare organisatie! Maar zo maar even een wendbare organisatie worden is moeilijk en veel directieteams worstelen met deze transformatie.

Titel:

Agile FOCUS in besturing. Pocketguide voor executives in transformatie.

De Basis:

De pocketguide voor executives in transformatie: Agile FOCUS in besturing, beschrijft hoe directieteams door middel van een agile focus in hun besturing de organisatie wendbaarder kunnen maken. Centraal staat de toepassing van het FOCUS bord die op een praktische manier wordt uitgelegd. Hiermee wordt invulling gegeven aan kort cyclisch sturen op lange termijn doelstellingen en worden de strategische doelen geoperationaliseerd door top down en bottom up de doelen in de hele organisatie met elkaar te verbinden. De praktische handvatten zijn geschreven zodat ze naadloos passen in organisaties die Lean en Agile toepassen. Maar zijn ook prima toepasbaar in organisaties die dat nog niet doen.

Het FOCUS bord zorgt voor visuele ondersteuning, bevordert samenwerking in het directieteam en tussen de teams op de verschillende niveaus in de organisatie. Het FOCUS-bord brengt focus aan en is een pragmatische visualisering van de (strategische) thema’s en de daaraan gerelateerde:

■ te bereiken doelen op zowel langere als kortere termijn: de why,

■ initiatieven die lopen om de doelen te bereiken: de how,

■ mijlpalen binnen de initiatieven die de concrete resultaten benoemen: de what.

Samenvatting:

Het doel van het boek is om directieteams te helpen om hun besturing aan te passen van de vaak klassieke methodes naar een besturing die past in de huidige tijd van disruptieve innovaties en een steeds snellere instroom van nieuwe klantwensen. Door een cascadering van de strategische doelen in de gehele organisatie weten teams hoe zij bijdragen aan de strategie van de organisatie en wordt er op alle niveaus op een kort cyclisch gestuurd om maximaal in te kunnen spelen op veranderingen in het bedrijf en er buiten.

Onderwerpen die in het boek behandeld worden zijn bijvoorbeeld:

  • – Wat is Agile
  • – Het Agile Executive Manifesto
  • – De top down versus de bottum up veranderaanpak
  • – De ceremonies rondom het FOCUS bord
  • – Scrum voor executives
  • – Een beschrijving van een praktijk case bij de Rabobank
  • – Agile leiderschap maturity

Daarnaast geeft de pocketguide praktische tips, een toolbox met workshops en een voorbeeldcasus om zelf mee te oefenen.

 

Doelgroep:


De titel “Agile FOCUS in besturing, pocketguide voor executives in transformatie” zegt het al, de primaire doelgroep is de executive in transformatie.

Executives – die hun besturing effectiever willen maken door wendbaar en kort cyclisch op veranderingen in te spelen en hier een praktische toepassing voor zoeken die in de gehele organisatie toepasbaar is.

Naast de executive is de pocketguide ook van belang voor:

Agile coaches – die managementteams en/of directies ondersteunen in Agile transformaties tot in de boardroom.

Lean coaches – die managementteam en/of directies ondersteunen met Lean werken en een praktische toepassing willen om dit ook op bestuurlijk niveau toe te passen.

Managers- die op zoek zijn naar een manier om hun doelen te koppelen aan de strategische doelen van het bedrijf en met hun eigen team kort cyclisch willen sturen.

Iedereen die meer wil weten hoe ze Agile op bestuurlijk niveau kunnen toepassen.

Aandachtsgebied:

Deze pocketguide behandelt het aandachtsgebied van besturing met de principes van Agile en Lean.

Het geeft een praktische toepassing voor directies en managementteams. Het wordt beschreven door voorbeelden in de toepassing ervan gecombineerd met praktijkervaringen.

Relevante Links:

https://www.managementboek.nl/boek/9789401803878/agile-focus-in-besturing-jeroen-venneman