Agile Scrum in een notendop

284Views
0 Shares

Introductie:

Agile staat voor behendig en duidt op flexibiliteit bij het ontwikkelen en aanpassen van software bij een software-ontwikkelproject. Het ontwikkelen van software volgens Agile principes wordt in iteraties gedaan. Een iteratie is een vooraf vastgestelde periode, ook wel timebox genoemd, waarin een bepaalde hoeveelheid werk wordt uitgevoerd door een ontwikkelteam. De hoeveelheid werk wordt meestal uitgedrukt in storypoints. Het opgeleverde resultaat wordt een increment genoemd. Een increment is een potentieel uitleverbaar softwareproduct als onderdeel van het eindproduct. Bij Scrum worden iteraties Sprints genoemd. Tijdens een Sprint wordt een increment ontwikkeld. Op basis van feedback van de klant op het opgeleverde increment worden verdere aanpassingen gedaan en de verdere koers bepaald. Deze werkwijze wordt een adaptieve werkwijze genoemd, en heeft een praktische aanpak nodig om op een goede manier een software-ontwikkelproject uit te voeren. Scrum is een framework wat hieraan tegemoet komt.

 

De Titel:

Agile Scrum handboek

 

De Basis:

Het Agile Scrum Handboek is een gemakkelijk te begrijpen gids voor iedereen die het Agile concept en het Scrum framework wil leren. Het behandelt de onderliggende concepten en principes, samen met de benodigde rollen, verantwoordelijkheden, gebeurtenissen, artifacts en schalingsmogelijkheden, evenals algemene werkwijzen en technieken.

 

Samenvatting:

Het boek richt zich op het begrijpen van de ware betekenis van Agile en adaptief werken, en bekijkt soorten projecten waar het werkt en waar dat mogelijk niet werkt. Een Scrumteam kent slechts drie rollen: Product Owner, Scrum Master en lid van het Development Team. Uitgelegd wordt wat ieders taken en verantwoordelijkheden zijn. Zo is de Product Owner verantwoordelijk voor de samenstelling en het onderhoud van de Product Backlog, dit is een geordende lijst met wensen of functies die van het softwareproduct worden verwacht. De Scrum Master helpt het hele team door ze te coachen en ervoor te zorgen dat alle Scrumprocessen correct worden uitgevoerd. De Scrum Master voert het beheer uit van de Scrumprocessen in plaats van de aansturing van het Scrumteam en is daarmee een dienend leider voor het hele team. Het Development Team bestaat uit deskundigen op het gebied van applicatieontwikkeling die verantwoordelijk zijn voor het opleveren van de gevraagde items uit de Product Backlog. De Product Owner en de toekomstige gebruikers (de klant) zijn verantwoordelijk voor de beoordeling van de opgeleverde resultaten van de afgelopen Sprint en geven hun feedback. Deze beoordeling wordt bij Scrum de Sprint Review genoemd. De feedback wordt weer verwerkt in de komende Sprints. Sommige mensen zullen zich waarschijnlijk afvragen waar de rol van projectmanager gebleven is. In Scrum bestaat deze rol niet. De verantwoordelijkheden voor projectmanagement zijn verdeeld over de drie rollen in Scrum. Er is dus geen gecentraliseerd projectmanagement in Scrum.

De onderwerpen die in het boek behandeld worden zijn onder meer:

 • De Scrumrollen
 • Osmotische communicatie
 • De Sprint
 • Sprintplanning
 • Daily Scrum
 • Sprint Review
 • Sprint Retrospective
 • Product Backlog
 • Sprint Backlog
 • Epics en Themes
 • Storypoints
 • Velocity
 • Planning Poker
 • Definition of Done
 • Burn-down Chart
 • Scrum of Scrums

 

Doelgroep:

 

Het boek is geschikt voor iedereen – en met name degenen die bij een software-ontwikkelproject betrokken zijn – die zijn of haar kennis up-to-date wil houden met de meest recente ontwikkelingen op het gebied van IT en projectmanagement. De certificering is vooral geschikt voor mensen die betrokken zijn bij softwareprojecten, softwareontwikkeling, IT-servicemanagement en business management.

Aandachtsgebied:

Het boek behandelt Agile principes, praktische overwegingen over de adaptieve werkwijze, de Scrumrollen, artifacts, Scrum gebeurtenissen en de mogelijkheden voor een geschaalde Scrum. Daarnaast wordt aandacht besteed aan andere Agile methoden waaronder eXtreme Programming (XP), Dynamic Systems Development Method (DSDM) en Kanban.

 

Relevante Links:

https://www.vanharen.net/shop/agile-scrum-handboek/