Appreciative Inquiry (AI) – in 3 minuten

306Views
0 Shares

De kern|
Appreciative Inquiry (AI) – waarderend onderzoeken – is een nieuwe en fundamenteel andere wijze van denken over het oplossen van problemen en veranderen van organisaties.

Doelgroep
Directeuren en managers die organisatieproblemen willen oplossen m.b.v. de kennis, ervaring, kunde en kracht van de mensen.

Samenvatting
Ondernemingen zoeken continu naar nieuwe manieren om medewerkers mee te krijgen in de voortdurende en noodzakelijke veranderingen en het oplossen van problemen in hun organisatie.

Elke manager weet dat organisatieproblemen moeten worden geanalyseerd, dat er dan een diagnose van de problemen moet worden opgesteld en dat er vervolgens een plan van aanpak moet worden opgesteld en geïmplementeerd moet worden. Of toch niet?

Dit is de wijze waarop managers geleerd hebben om met (organisatie) problemen om te gaan. De nadruk ligt op problemen, zwakten en tekorten van een organisatie, op wat er verkeerd is en op wat er niet goed functioneert. We zoeken naar de ‘gap’ tussen hoe het zou moeten zijn (de SOLL situatie) en wat aangetroffen is (de IST situatie). Deze aanpak van problemen is gebaseerd op de impliciete veronderstelling dat organisaties mechanisch en als machines opereren: “een onderdeel van de machine is defect dus dat onderdeel moet vervangen of gerepareerd worden”. Zo mag het misschien werken bij machines maar vandaag de dag werkt dit niet erg goed bij een menselijk systeem als een organisatie.

Traditionele benaderingAppreciative Inquiry
•  Gevoelde noodzaak tot identificatie van het probleem•  Waarderen van het beste van wat er nu al is (appreciating)
•  Analyse van de oorzaken•  Verbeelden hoe de onderneming kan worden (envisioning)
•  Analyse van mogelijke oplossingen•  Organisatiebrede dialoog over hoe de onderneming zou moeten worden (dialoging)
•  Actieplanning (aanpak probleem)•  Implementeren van gewenste veranderingen (innovating)

 

IA, appreciative inquiry VHP

Appreciative Inquiry gaat uit van de kracht die in organisaties aanwezig is, en is daarmee goed te gebruiken als methode voor het oplossen van organisatieproblemen en als veranderingsmethode. Hierin verschilt AI van de meer traditionele veranderingsinterventies die zich richten op problemen, zwakten en tekorten van een organisatie. Juist omdat we zoeken naar problemen vinden we die niet alleen, maar creëren we ze tegelijkertijd ook. Doordat we gericht zijn op problemen, benadrukken we deze en vergroten we ze, weliswaar onbewust en onbedoeld. Deze defect- of deficiet-gerichte en probleem-analytische werkwijze leidt vaak tot korte termijn (deel)oplossingen waardoor nieuwe problemen ontstaan en het oorspronkelijke probleem alleen maar groter wordt.

In plaats van de vraag te stellen ‘wat is het probleem en waardoor komt dat?’ start AI met de vraag ‘wat zijn de momenten van succes en hoe kunnen we dit succes verder uitbouwen naar de toekomst?’.

Appreciative Inquiry kent vijf fasen, de vijf D’s:

– Desire: positief geformuleerde wens en kernthema

– Discover: wat zijn onze beste eigenschappen?

– Dream: hoe kunnen deze eigenschappen in de toekomst gebruikt worden?

– Design: planning en het stellen van prioriteit van het Benutten van de goede eigenschappen

– Destiny (of: Deliver): de implementatie van het ‘design’

Kracht model
Appreciative Inquiry (AI) kan letterlijk omschreven worden als ‘waarderend exploreren en ontdekken’. Appreciative Inquiry is een specifieke manier van vragen stellen en het in ogenschouw nemen van een toekomst die uitgaat van en inzoomt op positieve relaties.

Mindere punten
AI gaat onherroepelijk en ontegenzeggelijk uit van en bouwt voort op het goede van de mens. Door dit te doen, zo stelt de theorie, versterk je de wil om te veranderen en samen te werken.

Relevante literatuur

Handboek managementmodellenTitel: Handboek managementmodellen
ISBN: 9789087537470
Auteurs: Tom Willem den Hoed
Prijs: € 49,95 (VAT excl.)
Boek blog

Relevante blogs:

Strategie-implementatie – in 3 minuten
Benchmarking- in 3 minuten
Balanced ScoreCard – in 3 minuten
Krachtenveld Analyse – in 3 minuten
Appreciative Inquiry (AI) – in 3 minuten
De McKInsey MECE methode – in 3 minuten
Governance CoBIT- in 3 minuten
Business Model Canvas – in 3 minuten
Van good naar great in 3 minuten
De Theory of Constraints (ToC) – in 3 minuten

Halo-effect – in 3 minuten

Lean Manufacturing – in 3 minuten

Implementatie van een plan – in 3 minuten

SqEME procesrollen – in 3 minuten

SqEME procesmanagement – in 3 minuten

Strategische gevoeligheidsanalyse – in 3 minuten

De ongeschreven regels van het spel – in 3 minuten

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.