Basiskennis informatiebeveiliging op basis van ISO 27001 en ISO 27002 – in 3 minuten

399Views
0 Shares

Het beschermen van informatie en IT Security is tegenwoordig hot, maar voor velen ook heel mystiek. Iedereen kan het nieuws over gestolen data en hacks lezen, er zijn vandaag te dag vele voorbeelden van inbreuken op informatiesystemen. Wat is informatiebeveiliging en hoe doe je dat de praktijk? Het boek Basiskennis informatiebeveiliging is gemaakt door professionals om iedereen te helpen een begin te maken met informatiebeveiliging door het uitleggen van de basisprincipes op basis van een bekende en geaccepteerde standaard voor ICT-beveiliging: de NEN/ISO 27001:2103 en 27002:2013.

Titel:

Basiskennis informatiebeveiliging op basis van ISO 27001 en ISO 27002

De basis:

Het boek basiskennis informatiebeveiliging op basis van ISO 27001 en ISO 27002 geeft op een pragmatische manier een inleiding op informatiebeveiligingsonderwerpen en is geschreven voor iedereen die wil starten met informatiebeveiliging en voor anderen geeft het een basiskennis over de belangrijkste informatiebeveiliging onderwerpen. Naast specifieke ICT-beveiliging onderwerpen wordt er aandacht besteed aan de organisatie en het beheer van ICT-beveiliging, met inbegrip van mensen, technologie en processen, die allen van essentieel belang zijn voor de veiligheid van bedrijfsmiddelen. Het boek is in de opzet niet erg technisch, iedereen zou het moeten kunnen begrijpen.

Overzicht:

Het doel van het boek Basiskennis informatiebeveiliging is het op een pragmatische manier beschrijven van alle essentiële aandachtsgebieden van de informatiebeveiliging in de meest brede zin van het woord. Het boek is gebaseerd op dezelfde structuur als de ISO 27002, waardoor de onderwerpen herkenbaar en daarmee toepasbaar zijn voor de dagelijkse informatiebeveiliging praktijk binnen bedrijven over de hele wereld. Een aantal van de onderwerpen die in het boek worden behandeld zijn bijvoorbeeld:

 • Definities en veiligheidsconcepten
 • Context van de organisatie
 • Beleid en de organisatie van informatiebeveiliging
 • Personeelszaken beveiliging
 • Bedrijfsmiddelen
 • Toegangscontrole
 • Cryptografie concepten
 • Fysieke- en omgevingsveiligheid
 • Bedrijfsvoering
 • Netwerk beveiliging
 • Voldoen aan wettelijke voorschriften
 • ISO 27000

ISO 27000

Het geven van een uitgebreide en holistische benadering op informatiebeveiligingsonderwerpen helpt om een stevige introductie op het gebied van informatiebeveiliging te krijgen. Het is daarmee zeer goed uitgangspunt voor verdere specialisatie binnen het zeer brede vakgebied van informatiebeveiliging.

Het boek basiskennis informatiebeveiliging bevat naast informatiebeveiliging onderwerpen ook praktijkvoorbeelden rondom een fictief bedrijf en achterin het boek is een 40 vragen meerkeuze oefen examen opgenomen om de kennis over de informatiebeveiliging onderwerpen die in dit boek behandeld worden te testen.

Doelgroep:

Managers – die primair verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en beheersing van informatiebeveiliging binnen hun organisaties en bedrijven.

IT Professionals – die een basis begrip van beveiligingsconcepten nodig hebben.

Executives – die in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en / of goedkeuring van de informatiebeveiliging-strategie en het toezicht op de uitvoering ervan en het bestuur (de “C” suite Corporate Officers).

Academici, afgestudeerden en studenten – die een fundamenteel begrip moeten ontwikkelen en beheersen op het gebied van informatiebeveiliging.

Iedereen binnen een organisatie die meer wil weten over informatiebeveiliging.

Aandachtsgebied:

Het boek behandelt de verschillende aandachtsgebieden van informatiebeveiliging die ook worden behandeld in de ISO 27001/27002, door het uitleggen van de basisbegrippen, de gebruikte technologieën en door het geven van praktische en op inzicht gebaseerde alledaagse praktijkvoorbeelden.


OM_BASISKENNIS_BEVEILIGING_v5 LRTitel: Basiskennis informatiebeveiliging op basis van ISO27001 en ISO27002 – 2de herziene druk (dutch version)
ISBN: 9789401800136
Auteurs: Jule Hintzbergen & Kees Hintzbergen & André Smulders & Hans Baars
Prijs: € 29,95 (VAT)

Leave a Reply

Your email address will not be published.