Boekblog: Zakelijk Mindmappen

339Views
0 Shares

1   Titel
Zakelijk Mindmappen voor slagvaardige organisaties op basis van Mindjet MindManager

 2   De basis
Mindmapping is een techniek die al eeuwen wordt gebruikt. De Engelsman Tony Buzan heeft eind jaren 60 van de vorige eeuw het concept een naam gegeven en het verder ontwikkeld. Mindmappen kan helpen om informatie, gedachten en denkpatronen in beeld te brengen. Het helpt nieuwe verbanden te zien, op andere ideeën te komen en overzicht te behouden. Mindmapping zorgt ervoor dat de beide helften van de hersenen worden gestimuleerd: zowel de linkerzijde voor het rationele en logische denken als de rechterzijde voor het zichtbaar maken van het creatieve denken.

3   Samenvatting
Er is lang gedacht dat mindmappen vooral door individuele professionals wordt gebruikt. Ze gebruiken de techniek vaak voor persoonlijke brainstorm sessies, structureren van informatie,  kleine projecten en het maken van aantekeningen voor werk of studie. Met de huidige generatie mindmap software is echter veel meer mogelijk. Vooral als het door meer mensen in een organisatie wordt benut.

Hoewel er organisaties zijn die de mogelijkheden van mindmap benutten voor heel veel verschillende toepassingen, benut het merendeel van de gebruikers van digitale mindmap tools maar een heel beperkt deel van de mogelijkheden. Zo wordt de tool in een organisatie vaak slechts voor één enkel doel gebruikt. Als voorbeeld: Men gebruikt de techniek alleen bij brainstormsessies, maar niet tijdens een vergadering over nieuwe ideeën en oplossingen. Mindmapping voldoet uiteraard prima als brainstormtool, maar er is zoveel meer mogelijk.

Zakelijke toepassingen voor mindmap software zijn er in overvloed. Als je onderzoekt waarvoor deze specifieke software wordt gebruikt, dan blijkt dat het vaak combinaties of variaties zijn van een aantal basisgebieden. In dit boek zijn deze toepassingsgebieden verder uitgewerkt en voorzien van beknopte instructies hoe dit handig met de software kan worden ingericht.

De gekozen zakelijke toepassingsgebieden zijn:

 • mindmappen,
 • informatie- en kennismanagement,
 • meeting management,
 • innovatiemanagement en brainstorming,
 • beslissingsondersteuning,
 • financieel management,
 • documentmanagement,
 • communicatiemanagement,
 • projectmanagement
 • en het ondersteunen van de dagelijkse operaties.

4   Doelgroep
Het boek richt zich op informatieprofessionals, project- en programmamanagers, opdrachtgevers financieel specialisten, budgethouders, marketing professionals  en office managers. Zij kunnen mindmap software immers gebruiken voor één of meer van de genoemde toepassingen en daarmee dit boek.

5   Scope
Het boek behandelt beknopt de oorsprong van mindmappen en uitgebreider, waarom en hoe de software wordt toegepast , met uitgewerkte methoden en praktische tips.

Kracht

 • Diverse belangrijke toepassingsgebieden worden ondersteund met een enkel mindmap software product;
 • Visuele ondersteuning maakt meer inzichtelijk dan voorheen mogelijk;
 • Integratie met dagelijks gebruikte software zoals MS-Outlook, MS-Excel, SQL databases, MS- Sharepoint en Web browsers

Beperkingen

 • Het is geschreven voor gebruik met Mindjet MindManager voor MSWindows. Andere producten bieden  wellicht -deels-  soortgelijke mogelijkheden (zoals in de bijlage is uitgewerkt), maar zijn niet beschreven.

 

9789401800204_ZAKELIJK MINDMAPPEN_V2

 

Titel: Zakelijk mindmappen voor slagvaardige organisaties  – Op basis van Mindjet MindManager
Auteurs: Ary Velstra, Esther van Wijngaarden
ISBN: 978 94 018 0020 4
Prijs: €18,40 excl. BTW

Leave a Reply

Your email address will not be published.