Duurzaam Projectmanagement in 3 minuten

48Views
0 Shares

1   Titel

Duurzaam Projectmanagement; de nieuwe realiteit van de projectmanager.

2   De basis

Duurzaamheid is steeds vaker onderdeel van de strategie van de organisatie. De context van projecten verschuift daarmee ook naar duurzaamheid. Dit vereist voor de projectmanager anders denken en anders doen en dat betekent veel voor zijn of haar kennis, competenties, gedrag, methoden en hulpmiddelen. Duurzaam projectmanagement; de nieuwe realiteit van de projectmanager geeft de projectmanagement professie een integrale visie en concrete handvatten voor het nemen van verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid.

3   Samenvatting

Duurzaamheid en MVO is de fase van corporate liefdadigheid ontgroeit; het is de nieuwe economische realiteit. Bijdragen aan duurzaamheid is niet een ‘last’ die erbij komt en geld kost, het is verworden tot een onderdeel van het bestaansrecht en de strategie van de onderneming. Het gaat in deze verandering om waardecreatie. Projecten spelen in deze verandering een cruciale rol, want projecten zijn immers de verbinding tussen strategie en (toekomstige) realiteit en daarmee de sleutel tot de realisatie van een duurzame bedrijfsstrategie. Dat betekent het nodige voor de wijze waarop projecten geleid en bestuurd worden. Duurzaamheid beïnvloedt zowel het projectresultaat als het project(management)proces.

De kern van duurzaam projectmanagement is:

 1. Verantwoordelijkheid nemen voor duurzaamheid door de projectmanager (invloed binnen het project en beïnvloeden van de omgeving) en het ontwikkelen van de daarvoor noodzakelijke nieuwe kennis, competenties en tools
 2. Alignment van de organisatiestrategie voor duurzaamheid en de projectstrategie voor duurzaamheid
 3. De integratie van People, Planet en Profit aspecten in project delivery, project deliverables en projectdoelen en -effecten
 4. Life-cycle denken inbedden in het project, door te kijken naar de project life-cycle, de asset life-cycle (van het resultaat van het project) en de product life-cycle (van datgene wat met het projectresultaat wordt geproduceerd)
 5. De shift van “het managen van enkele stakeholders” naar “het managen van projecten voor alle stakeholders”

4   Doelgroep

Het boek richt zich op project- en programmamanagers, opdrachtgevers en verantwoordelijken voor MVO. Immers, waar de top van de organisatie de (duurzame) bedrijfsstrategie bepaalt, is deze groep verantwoordelijk voor het realiseren ervan. Dat legt de brug tussen hen en de projectmanagers als change agents en daarmee met dit boek.

5   Scope

Het boek behandelt duurzaam projectmanagement in zijn volle breedte: Van organisatie (zoals de business case voor duurzaamheid) tot en met uitgewerkte methoden, competenties en praktische tools.

Kracht

 • Duurzaam projectmanagement is toepasbaar op ieder project
 • Duurzaam projectmanagement heeft positieve impact op zes criteria van projectmanagement succes
 • De volledig uitgewerkte integrale inbedding in PRINCE2® en de geïdentificeerde tools maken praktische toepassing voor de lezer direct mogelijk
 • De beschreven visie, kennis en kunde is (wetenschappelijk) onderbouwd, maar het boek is er niet mee belast
 • Het boek gaat naast de concrete integratie van duurzaamheid in de projectmanagement PRINCE2® ook in op
  • de business case en duurzaamheidsstrategieën voor organisaties,
  • het veranderproces naar duurzaam ondernemen
  • de vereiste nieuwe competenties voor projectmanagers
  • praktische tools in iedere stap van het projectmanagement proces
 • Het boek beschrijft diverse aansprekende praktijkvoorbeelden: Aware, het Weense Krankenhaus Nord en de ERP implementatie in de supply chain voor koffie.
 • Het boek is “endorsed-by IPMA”, het kwaliteitsstempel van dé vakvereniging voor projectmanagers in Nederland
 • Certificering is mogelijk via Green Projectmanagement GPM®; de methode is gebaseerd op het denken uit dit en eerdere boeken van de auteurs; de GPM staat in de top-10 van opkomende projectmanagement methoden in 2014
 • Met voorwoorden van: Willem Lagerweg (MVO-Nederland), Peter Coesmans (bestuurslid IPMA-NL, organisator/teamleider IPMA International Project Excellence Award en Ruud Koornstra (duurzaam ondernemer, directeur Tendris). Deze onderstrepen dat zowel organisaties, ondernemers en de vakvereniging dit boek onderschrijven.

Beperkingen

 • Het gedachtegoed is vooralsnog niet toegespitst op integratie van duurzaamheid in programma- en portfoliomanagement.

6   Relevante websites

www.duurzaam-projectmanagement.nl
www.ipma.nl/duurzaamheid-voor-projecten-en-programmas/

untitledTitel: Duurzaam projectmanagement
Auteurs: Ron Schipper & Gilbert Silvius
ISBN: 9789087537517
Prijs: €29,95 (excl. BTW)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *