e-CF en de arbeidsmarkt voor ICT-ers

247Views
0 Shares

In deze blog gaan we in op het belang van e-CF voor professionals op de arbeidsmarkt.

Kern:

Wie zijn die professionals en waarom richten we ons tot hen?

Professionals zijn mensen die beroepsmatig ergens mee bezig zijn. Voor wat betreft e-CF is dit het beroepsmatig bezig zijn met ICT, de ICT branche en de ICT als belangrijk business aspect voor bedrijven. Deze professionals werken in een tak van sport die heel erg belangrijk is geworden voor de economische ontwikkeling. Hi-tech bedrijven groeien exponentieel, samenwerking komt steeds meer globaal tot stand en het uitwisselen van informatie over grote afstanden, is geen probleem meer gezien vanuit het oogpunt van kosten- of de technologie.

De nieuwe economie vordert gestaag en het groeiende aanbod van services met waardevolle content en mogelijkheden, ontgaat niemand meer. Men spreekt over de ‘digital devide’ als de breuklijn die tussen ICT-competente en niet ICT-competente mensen is gaan ontstaan, als een moeilijk te overbruggen kloof. Men spreekt van de ‘digital native’ als de nieuwe generatie die op een natuurlijke manier met digitale devices omgaat. Simpelweg omdat zij ermee opgegroeid zijn en zij die ouder zijn, worden aangeduid met ‘digital immigrants’. Een nieuw type generatiekloof lijkt te zijn ontstaan.

Iedereen is zich bewust dat we van een analoge samenleving groeien naar een digitale samenleving toe. Een transformatie wordt dit genoemd. Een samenleving waarin computers werk van professionals zal gaan verdringen. In eerdere digitale veranderingen zagen we al dat het handmatige werk door computers werd overgenomen. In deze nieuwe ontwikkeling gaan de kennis werkers vervangen worden door computers. Veel van het professionele kenniswerk, dat wil zeggen het werk van professionals in verschillende branches, die werken met veel informatie en know-how, gaat, zo is de verwachting door computers worden overgenomen. Met behulp van slimme computerprogramma’s en beslis structuren, wordt dit werk in de nabije toekomst door software afgehandeld. Veel van het management-werk gaat vervangen worden. Gartner spreekt in dit verband van workplace reimagening en stelt dat in 2018 al 50% van de teamcoördinatie door groeps collaboration apps wordt overgenomen. Men verwacht dus verandering, met veel verschuiving en breuklijnen; breuklijnen in de digital devide en breuklijnen tussen werkenden en niet-werkenden.

Professionals in de ICT kunnen de bruggenbouwers zijn die in ‘virtual space’ die de nieuwe connecties kunnen leggen met de ‘digital natives’ omdat zij het probleem van de breuk beter begrijpen. Zij kunnen helpen om mensen in de nieuwe orde nieuwe werkzaamheden te laten ontdekken. Werk dat er nu nog niet is, maar de geschiedenis leert, dat overname van bepaalde werkzaamheden door computers, leidt tot de creatie van nieuwe typen werk en andere soorten samenwerking.

De zichtbaarheid van de competenties van de mens speelt dan ook een grote rol op de arbeidsmarkt van de toekomst. Samenwerken aan een doel wordt gemakkelijker als je weet hebt waar jouw kracht en de kracht van je partner ligt. Openheid creëren in wat je wel en niet kunt bieden; competenties op het ICT vlak die helpen om de andere samenwerkingsorde vorm te geven. Kennisconstructie die door formele en informele weg tot stand is gekomen, objectief vastleggen voor jezelf, geeft je een voorsprong in de toekomstige werkverbanden op de arbeidsmarkt. Kennis over je eigen kunnen en ontwikkelingsmogelijkheden ontdekken en verder uitbouwen verruimd arbeidsmarkt mogelijkheden. e-CF geeft daarbij het nodige houvast!

Samenvatting:

In deze blog wordt beschreven wat een ICT-er als drager van de competentie met e-CF te maken heeft of te maken zal krijgen. e-CF wordt kort inhoudelijk uitgelegd.

Doelgroep:

e-CF kent een hele grote groep die baat bij het framework heeft. In deze blog gaat het om de ICT-er op de arbeidsmarkt. In andere blogs zullen andere facetten worden beschreven.

Toekomst beeld:

e-CF is niet meer weg te denken. Het is niet de vraag of, maar wanneer de grote doorbraak zal komen. e-CF staat onder het beheer van de CEN en hier in Nederland onder de NEN. Volgende versies zullen de markt natuurlijk volgen. Dat betekent voor bedrijven dat zij zeker zijn dat dit framework zal worden onderhouden en dat is een veiligheid die nodig is voor het inzetten binnen een organisatie.

e-CFTitel: E-CF IN DE PRAKRIJK
ISBN: 9789401800211
Auteurs: Marleen Olde Hartmann
Prijs: € 29,95 (VAT

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.