Functioneel beheerder en BiSL – in 3 minuten

374Views
0 Shares

Titel: De functioneel beheerder en BiSL

De Kern:

In het boek De Functioneel Beheerder en BiSL richten we ons op de activiteiten van de functioneel beheerder, dus van de werker op het uitvoerende niveau van wat nu Business informatiemanagement heet. Dat zijn dus de mensen die in staat zijn de gebruikers van de IT-systemen te helpen bij hun werkzaamheden, omdat ze de IT-systemen kennen, voldoende weten van IT, maar vooral de business kennen (van bijvoorbeeld een verzekeraar,  een uitgever, of een reisbureau).

Samenvatting:
BiSL® is een framework, dat ondersteuning geeft aan Business informatiemanagement. Het is een uitgebreid model met veel processen op diverse niveaus. (Zie onderstaande figuur.) Het boek gaat uitgebreid in op de processen op het uitvoerend niveau, maar verzuimt niet de andere processen kort te illustreren. Aan de hand van praktische voorbeelden worden van ITIL® en ASL® de hoofdzaken besproken, die de functioneel beheerder zou moeten weten om te kunnen komen tot een goede samenwerking tussen Business informatiemanagement, Applicatiemanagement en IT-servicemanagement. Zo ontstaat een beeld van het werkveld van de functioneel beheerder.

BiSlNL

De uitvoerende processen van BiSL worden in detail besproken en toegelicht met voorbeelden en duidelijke illustraties. Maar het werk van de functioneel beheerder is niet beperkt tot het uitvoeren van alleen de BiSL-processen. Hij is mede verantwoordelijk voor diverse aan de bedrijfsprocessen gerelateerde aspecten, o.a. beveiligen, documenteren en testen. Ook die worden inhoudelijk toegelicht. De functioneel beheerder zal producten en adviezen van IT-ers moeten kunnen beoordelen. Daarom zijn er hoofdstukken waarin diverse door IT-ers gebruikte technieken worden besproken en die ook checklisten bevatten. Er zijn veel praktische handvatten voor de functioneel beheerder om het werk goed te kunnen doen en om zeker te stellen dat IT-ers de gewenste services (zullen gaan) aanbieden.

Ook voor de functioneel beheerder is het belangrijk de kwaliteit van zijn eigen werk te beoordelen. Daarom zijn er legio paragrafen met kritieke prestatie-indicatoren, die hem kunnen helpen de kwaliteit van zijn services aan en voor de gebruikers te verbeteren. Ook een beschrijving van voor hem gewenste competenties ontbreekt natuurlijk niet.

Alles bij elkaar levert het boek een compleet beeld van het werkveld van de functioneel beheerder.

Doelgroep:
Het boek richt zich primair op de functioneel beheerders en biedt veel meer dan alleen de beschrijving van de BiSL-processen. Het boek biedt voldoende informatie om je voor te bereiden op een certificering.

Het is ook zeer geschikt voor het management van de functioneel beheerders en iedereen die zich op BiSL wil oriënteren zonder direct “in de diepte te willen gaan”. In het boek is daarom IT-jargon zoveel mogelijk vermeden.

Boeken die een methode of framework beschrijven, zijn meestal breed van opzet en richten zich op het gehele veld: van operationeel tot en met strategisch niveau en zijn vaak “nogal technisch van aard”. Door zijn bewust gekozen inperking is het boek handzaam geworden.

Toekomst beeld:
De aandacht voor Business informatie management is toegenomen omdat binnen bedrijven en organisaties de gebruikers een steeds duidelijkere stempel willen drukken op de informatievoorziening, het daarvan afgeleide IT-beleid en de invulling van dit beleid. En dat is terecht, want er is binnen bedrijven en organisaties een grote afhankelijkheid van de geautomatiseerde informatievoorziening ontstaan. Bovendien neemt met de wens naar flexibiliteit van organisaties de frequentie van snelle aanpassingen van de bedrijfsprocessen en de bijbehorende informatievoorziening nog steeds toe. Als de gebruikersorganisatie een groot gedeelte van de processen van BiSL goed invoert en gebruikt, ontstaat meer grip op de ontwikkelingen ten behoeve van de gewenste informatievoorziening.

Relevante links:

9789401800051_coverlrTitel: De functioneel beheerder en BiSL®
ISBN: 9789401800051
Auteurs: Kees Ruigrok & Ernst Bosschers
Prijs: € 39,95 (VAT excl.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.