IREB – in 3 minuten

265Views
0 Shares

Kern:

IREB staat voor ‘International Requirements Engineering Board’ (https://www.ireb.org/en). Het is een non-profit organisatie waarvan de leden, vooraanstaande vertegenwoordigers op het gebied van Requirements Engineering (RE) uit wetenschap, research, industrie en consulting, hun krachten hebben gebundeld om een internationaal geaccepteerde en professionele basis te leggen voor RE, en daarmee de toegevoegde waarde van RE voor de industrie te onderstrepen. Suzanne Robertson, co-auteur van ‘Mastering the Requirements Process’ en de template ‘Volere’, is één van die vertegenwoordigers.

IREB is in 2006 opgericht, en staat inmiddels wereldwijd bekend als ‘body of experts’ voor individuele certificering van professionals in RE.

Het International Software Quality Institute ‘iSQI’ (https://www.isqi.org/) voorziet in een uitgebreid certificeringsprogramma op het gebied van RE voor diverse functies en op meerdere niveaus.

Het boek ‘Informatieanalyse voor Requirements Engineering en Management’ ondersteunt het gehele requirements proces, van strategisch tot infrastructureel niveau. Het gaat ervan uit dat elke verandering in de organisatie voortkomt uit zekere requirements. Dit zijn eisen waaraan de organisatie moet voldoen. De business analist eliciteert en verzamelt deze eisen, analyseert ze en legt ze gestructureerd vast. Deze activiteit duiden we aan met ‘requirementsanalyse’. Daarnaast maakt de analist via modellen duidelijk hoe de organisatie nu werkt en straks behoort te werken, op basis van deze geanalyseerde requirements. In elk project dat in de business wordt gestart, worden requirements aangepakt om in samenhang te worden opgelost, vaak op basis van prioriteit. Meestal is daar maar een deel van de ‘voorraad’ aan requirements bij betrokken. De requirements die overblijven, worden dan in andere projecten aangepakt. Er is dus behoefte aan het managen van requirements. Ze mogen niet uit het oog worden verloren en bij voorkeur niet te lang in de wachtrij blijven staan.

Requirements op strategisch niveau worden vaak aangeduid met ‘business needs’. Ze geven scope en richting aan business requirements.

Requirements zijn alleen eisen en wensen. Daarom moeten er oplossingsrichtingen voor worden uitgewerkt. Er bestaan doorgaans meerdere opties voor die door de business analist worden onderzocht. Uit de ter beschikking staande opties stelt de analist enkele reële projectalternatieven voor. Elk alternatief heeft een zekere impact op de organisatie. Een belangrijk onderdeel van die impact vormt de businesscase. De businesscase wordt op hoofdlijnen uitgewerkt en vormt de basis voor het nemen van een beslissing over het vervolgtraject door een stuurgroep: doorgaan (met of zonder aanpassing) of stoppen.

Als een alternatief geaccepteerd wordt, en de oplossingsrichtingen bevatten system requirements voor een systeem(deel), dan kan de realisatie daarvan worden aangepakt. Het opgeleverde systeem, inclusief de bijbehorende procedures, wordt grondig getest om te zien of het aan de gestelde requirements voldoet. Als het daarna in gebruik wordt genomen, treedt de periode aan van ‘Operationeel gebruik en beheer’. Daaruit kunnen dan opnieuw requirements voortvloeien in wijzigingsvoorstellen, enzovoort. Het requirementsproces is dus een niet-eindig proces.

Het boek besteedt veel aandacht aan dit proces, en aan ‘modelleren voor requirements’, omdat modelleren visualiseert waar problemen zich voordoen, welke requirements daaruit voortvloeien, welke verandermogelijkheden er zijn en hoe de eindoplossing eruit ziet. Modelleren geeft meer duidelijkheid en tevens documentatie. Het boek geeft duidelijke richtlijnen voor het opstellen van deze modellen, met heldere voorbeelden.

Samenvatting:

Dit blog gaat over Requirements Engineering en IREB, onder verwijzing naar het boek ‘Informatieanalyse voor Requirements Engineering en Management’. Het boek geeft uitgebreide ondersteuning in het gehele requirements proces.

Doelgroep:

De inhoud van dit blog is bestemd voor de business analist, de informatieanalist, de business process manager, de business consultant, de (business-) informatiemanager, de functioneel systeemontwerper, de ERP-consultant en de web-designer.

Auteur blog:

Wiel Pollaert

informatieanalyse_voor_Requirements_Engineering_en_ManagementTitel: Informatieanalyse voor Engineering en Management van Requirements (dutch version)
ISBN: 978940180029711

Auteur: Wiel Pollaert
Prijs: € 25,00 (VAT