Krachtenveld Analyse – in 3 minuten

217Views
0 Shares

De kern
Voor elk project, veranderingsproces of beleidsontwikkeling is een krachtenveld analyse te maken. Actoren kunnen in beeld gebracht worden, inclusief hun belangen, invloed, mening over het project, proces of beleid en hoe belangrijk zij zijn voor het welslagen daarvan.

Doelgroep
Directeuren en managers die de haalbaarheid of slaagkans van hun project, proces of beleid willen inschatten en optimaliseren.

Samenvatting
Wanneer een manager wilt nagaan hoe een (veranderings)voorstel ligt ten opzichte van andere partijen, is het van belang te weten hoe die partijen zich tot dat voorstel (en u) verhouden.

Elke gewenste verandering of ontwikkeling is een beweging van A (vertrekpunt) naar B (doel). Daarbij spelen altijd mee- en tegenwerkende krachten. Krachten die trachten de verandering te bevorderen: de ‘stuwende’ krachten én de krachten die de status-quo proberen te handhaven, zijn  de ‘beperkende’ krachten. Daarnaast zijn er altijd indifferente krachten, dat wil zeggen krachten die niet meewerken, maar ook niet tegenwerken. Om de gewenste verandering te laten plaatsvinden zullen de stuwende krachten de beperkende krachten moeten overtreffen, waarbij een momentum en een nieuw evenwicht gaat ontstaan.

Het typeren van partijen is het eenvoudigst door een matrix op te stellen. Hoe spelers zich in een bepaalde situatie opstellen hangt af van de mate van:

  • Overeenstemming over de inhoud: partijen laten zich in hun houding vooral leiden door zakelijke rationele overwegingen;
  • Vertrouwen in de relatie: partijen laten zich vooral door de persoonlijke relatie leiden.

Krachtveld analyse

– Coalitiepartners: met hen zijn heldere afspraken te maken; zakelijke contacten;
– Bondgenoten: zij zitten op dezelfde golflengte; affectief én zakelijk. Contacten zijn in te zetten als sponsor van project/klankbord;
– Opponenten: zij hebben een andere kijk op zakelijke, inhoudelijke kant van het project, maar zijn wel (mogelijk) mensen met wie je een borrel gaat drinken (vertrouwen) om ze over te halen tot jouw standpunt;
– Vijanden: aan hen is geen eer te behalen, tenzij cruciaal voor het project;
– Opportunisten: zij zweven m.b.t. inhoudelijk standpunt en willen zelf geen openheid van zaken geven. Vragen om duidelijkheid is het enige dat helpt;
– Twijfelaars: zij hebben evenmin een standpunt ingenomen, maar dat kan door onvoldoende betrokkenheid bij project komen. Bijpraten bij het koffieapparaat kan al helpen.

Inventariseer de relevante spelers – prioriteer eventueel – om tot een benaderingsstrategie te komen en een invulling van een actorenkaart op te stellen. Een actorenkaart is compleet als de volgende items zijn benoemd en ingevuld:
Actor – Rol – Belang – Invloed – Relatie – Betrekken – Benadering – Korte-termijn-actie.

Kracht model
Om een gewenste verandering of ontwikkeling te laten plaatsvinden zullen de stuwende krachten de beperkende krachten moeten overtreffen. Het krachtenveld analyse model is bijzonder praktisch bij het inschatten van het krachtenveld.

Mindere punten
Om een voorspelling te kunnen doen over de te verwachte houding van spelers, wordt aan de spelers een bepaald label ten aanzien van het vertrouwen in de relatie en ten aanzien van overeenstemming over de inhoud. En dat is en blijft subjectief giswerk

 

untitledTitel: Handboek managementmodellen
ISBN: 9789087537470
Auteurs: Tom Willem den Hoed
Prijs: € 49,95 (VAT excl.) 

Leave a Reply

Your email address will not be published.