Lean Manufacturing – in 3 minuten

199Views
0 Shares

Lean Manufacturing

De kern
Lean Manufacturing – ‘slanke productie’ – is een managementfilosofie die erop gericht is om zaken die geen waarde aan het product of de dienst toevoegen, te elimineren.

Doelgroep
De managers en consultants verdiepen zich in het tegengaan van verspilling in de bedrijfsvoering, en verhoging van de kwaliteit van de bedrijfsprocessen.

Samenvatting
Lean manufacturing, of het Toyota Production System (TPS) , is een managementfi osofie die
erop gericht is om verspillingen te elimineren. De methode baseert zich op het identificeren van
probleempunten, het elimineren van overbodige processtappen, het combineren van meerdere
processtappen in een stap of het opnieuw ontwerpen van de probleempunten.

De Lean-manufacturingmethode is afkomstig van de Japanse autofabrikant Toyota. Door de
‘slanke productie’ gaan zowel de kwaliteit van het product omhoog, als de kosten omlaag  Dit
leidt tot een verbetering van het bedrijfsresultaat. Het systeem wordt gezien als ‘Japans’ en daar- mee rigide. Het is evenwel gebaseerd op Britse en Amerikaanse principes (onder andere van
Henry Ford en William Edwards Deming).

Het model van de Lean-manufacturingmethode wordt symbolisch aangeduid als een huis dat op een Het lean huisstabiel fundament staat. Dit illustreert de robuustheid van het systeem (1 : 3 & 3 : 1). Zie figuur 6.5. Bovenop het fundament ligt de basis van de Lean-manufacturingmethode met een eenvoudige visuele sturing (5S) aan de ene kant, en een constant optimalisatieproces (Kaizen) aan de andere kant. Bovenop deze basis staan twee pijlers. De eerste pijler is de verbetering van het productieproces (Heijunka – production leveling, takt time, pull, fl ow en JIT). De andere pijler bestaat uit het reageren op afwijkingen van het systeem (standard working, man-machine separator en Jidoka – act on abnormality). Samen resulteert dit in een kwalitatief productieproces met korte levertijden en lage productiekosten.

Kaban SignalEr worden bij Lean manufacturing drie hoofdcategorieën benoemd waar het aan beheersing van de productie kan ontbreken. Alle drie beginnen met Mu: Muri (oneffenheid in de vraag, overbezetting door bijvoorbeeld onterechte vraagvariatie), Mura (oneffenheid in het proces, bijvoorbeeld variatie in de maatvoering) en Muda (verspillingen, alle activiteiten die geen waarde toevoegen voor de klant).

In Lean wordt er verder onderscheid gemaakt tussen acht verschillende soorten verspillingen, namelijk: defecten, overproductie, transport, wachten, opslag, bewegingen en verplaatsingen, meer doen dan nodig is, onbenutte creativiteit en capaciteit.

Kracht model
Het voordeel van deze Lean Manufacturing methode is dat alle aandacht en creativiteit van het bedrijf gericht wordt op het optimaliseren van aspecten die als waardevol worden ervaren door de klant (bijv. prijs, kwaliteit, levertijd, onderhoudskosten, milieubelasting) bij een gezonde onderlinge kostenverdeling. Bij het optimaliseren van de aspecten blijkt vaak dat daardoor ook de veiligheid, de arbeidshygiëne en de ergonomie verbeteren.

Mindere punten
Het systeem wordt gezien als ‘Japans’ en daarmee rigide. Omdat alle aandacht op het verbeteren van de bestaande productie wordt gericht, neemt de kans op het ontdekken van innovatieve nieuwe technieken af.

untitledTitel: Handboek managementmodellen
ISBN: 9789087537470
Auteurs: Tom Willem den Hoed
Prijs: € 49,95 (VAT excl.) 

Leave a Reply

Your email address will not be published.