Modelleren voor requirements – in 3 minuten

405Views
0 Shares

Kern:

Een model is een voorstelling van een huidige of toekomstige werkelijkheid in een (deel van een) organisatie. De Bia (businessinformatieanalist) modelleert om:

  • de huidige organisatie in kaart te brengen;
  • requirements voor verbeteringen te visualiseren;
  • veranderingen (met en zonder ICT) vorm te geven;
  • de nieuwe, gewenste organisatie in kaart te brengen
  • werk over te dragen naar ontwerpers.

De belangrijkste aan modelleren betreffen bedrijfsprocessen en informatiestructuren, en zijn in hoofdzaak grafisch, aangevuld met tekst. Bij bedrijfsprocessen denken we bijvoorbeeld aan use cases en activity diagrams, bij informatiestructuren aan class diagrams. Deze technieken zijn ontleend aan de modelleertaal UML, de Unified Modeling Language. Maar de Bia kan ook andere technieken toepassen, zoals BPMN (Business Process Modeling Notation) of IDEF0 (Integration Definition for Function Modeling) voor bedrijfsprocessen, en ER (Entity Relationship modeling) volgens Martin, Chen of ISO voor informatiestructuren. Figuur 1 geeft een overzicht van genoemde modelleertechnieken.

Modelleertechnieken
Figuur 1: Modelleertechnieken

Het boek ‘Informatieanalyse voor Requirements Engineering en Management’ past UML toe voor het opstellen van een event list, een use case diagram, een use case beschrijving met alle mogelijke werkstromen, een activity diagram om de werkstromen te visualiseren en een class diagram. Voor de Bia die als consultant werkt en dus meerdere ‘talen’ moet spreken worden naast UML-technieken ook de andere technieken behandeld: BPMN, IDEF0 en ER-diagrammen. Het boek voegt daarnaast nog RACI-matrices toe om rollen en verantwoordelijkheden voor processen en informatieverzamelingen vast te leggen en te koppelen aan het organogram. Swimlanes in activity diagrams en BPMN zijn namelijk beperkt tot de R (Responsibility) van RACI, en geven dus geen volledig beeld.

Voor een organisatie is het minder belangrijk wélke technieken worden toegepast. Belangrijker is dát technieken wordt toegepast, en over alle projecten heen steeds dezelfde technieken. Dat zorgt voor duidelijkheid en verbeterde communicatie tussen professionals in verschillende disciplines. Daarnaast zorgen modellen voor documentatie.

Alle diagrammen en beschrijvingen die samen een huidige of toekomstige situatie weergeven moeten correct en helder zijn en bovendien onderling consistent. Het boek besteedt daar veel aandacht aan. Zo wordt voor elke regel uit een use case beschrijving een ER-submodel gemaakt. De submodellen worden daarna samengevoegd tot een model voor de hele use case. Dat is ook weer een submodel omdat er nog andere use cases zullen zijn waarvoor dezelfde procedure wordt gevolgd. Een voorbeeld van een submodel zien we in figuur 2.

Figuur 2: Submodel
Figuur 2: Submodel

Uiteindelijk ontstaat een volledig ER-model met alle businessclasses dat past bij een volledig model van bedrijfsprocessen in (een deel van) de organisatie.

Samenvatting:

In dit blog wordt beschreven waarom, wat en hoe in de business gemodelleerd wordt, onder verwijzing naar het boek ‘Informatieanalyse voor Requirements Engineering en Management’.

Doelgroep:

De inhoud van dit blog is bestemd voor de business analist, de informatieanalist, de business process manager, de business consultant, de (business-) informatiemanager, de functioneel systeemontwerper, de ERP-consultant en de web-designer.

Auteur blog: Wiel Pollaert

informatieanalyse_voor_Requirements_Engineering_en_ManagementTitel: Informatieanalyse voor Engineering en Management van Requirements (dutch version)
ISBN: 978940180029711

Auteur: Wiel Pollaert
Prijs: € 25,00 (VAT

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.