PRINCE2 Agile toegelicht vanuit het boek ‘Scaling agile in organisaties’

69Views
0 Shares

In het boek Scaling agile in organisaties worden verschillende veelgebruikte agile frameworks beschreven. Een van deze frameworks is PRINCE2 Agile.

PRINCE2 Agile omvat zowel het bestaande PRINCE2 (edition 2009) als het agile gedachtegoed. Vanaf mei 2017 is PRINCE2 Update 2017 beschikbaar waarbij de principes, thema’s en processen geen majeure wijzigingen hebben ondergaan. Dit sluit naadloos aan bij PRINCE2 Agile. Hierbij moet het agile gedachtegoed gezien worden als een samenstelling van agile gedrag, -concepten, -frameworks, -focusgebieden en -technieken. De bestaande PRINCE2-principes, processen en thema’s blijven bestaan, maar moeten op basis van de agile uitgangspunten per project op maat worden gemaakt. Binnen PRINCE2 Agile wordt gezocht naar het beste uit beide werelden, waarbij het accent binnen PRINCE2-gebruik ligt op de projectbesturing en het projectmanagement en je de agile aanpak vooral terugvindt binnen de productoplevering. Afhankelijk van de situatie kan meer of minder van het agile  of PRINCE2-gedachtegoed toegepast worden. Zie figuur 1.

Fig. 1 Vermenging van PRINCE2 en Agile
Fig. 1 Vermenging van PRINCE2 en Agi

De zeven PRINCE2-principes blijven overeind.  Verder voegt PRINCE2 Agile hier vijf gedragscomponenten aan toe:

  • transparantie: ten aanzien van de voortgang van het project;
  • samenwerking: tussen de leden van het projectteam en met belanghebbenden;
  • rijke communicatie: overleg boven e-mails, visualisatie boven tekst;
  • zelforganiserend vermogen: empower en faciliteer het projectteam;
  • ontdekken: nieuwsgierigheid boven sec uitvoeren van de regels.

De processen zoals ze zijn beschreven in de PRINCE2 Manual gelden ook binnen PRINCE2 Agile. Uiteraard moeten deze processen op maat gemaakt worden binnen de context van het agile gedachtegoed.

De Agilometer bestaat uit zes aandachtsgebieden die bij de inschatting van de toepassing van Agile binnen het project moeten worden beoordeeld (risico-instrument). Ze geven tezamen een indicatie hoe dik of hoe dun de besturingslagen ingevuld moeten worden (zie figuur 1).

In PRINCE2 Agile wordt het Cynefin-model geïntroduceerd om vast te stellen wat het niveau van onzekerheid van het project is en wat de daarbij meest logische aanpak en aansturing zijn. Het Cynefin-model onderkent vijf domeinen:

  • vanzelfsprekend: eenduidige oorzaak-gevolgrelatie;
  • gecompliceerd: oorzaak-gevolgrelatie is niet eenduidig;
  • complex: oorzaak-gevolgrelatie is alleen achteraf te verklaren;
  • chaotisch: oorzaak-gevolgrelatie is niet aan te geven;
  • wanorde: onduidelijk tot welk domein de verandering behoort.

Alle thema’s binnen PRINCE2 vindt men terug in PRINCE2 Agile. Sommige thema’s zijn echter binnen het agile gedachtegoed belangrijker dan andere.
Organisatie: De bekende rollen van opdrachtgever, senior gebruiker en senior leverancier blijven in een agile project overeind, maar worden vanuit gebruikersperspectief veelal uitgebreid met de rol van bedrijfsambassadeur (DSDM) of Product Owner (Scrum). De projectmanager heeft een meer faciliterende dan een managerial rol. Afhankelijk van het zelforganiserend vermogen van het ontwikkelteam en de agile methode die wordt toegepast, kan de rol van de Teammanager formeel worden ingevuld, door een Scrum Master (Scrum) worden ingevuld of door het team als geheel worden ingevuld.

Raadpleeg voor een uitgebreide Nederlandse beschrijving van PRINCE2 Agile het boek Scaling agile in organisaties.

Relevant Reading

SAFeTitel: Scaling agile in organisaties
Prijs: €34,95 excl. 
Autheur: Henny Portman