Project managers must learn soft skills (dutch!)

221Views
0 Shares

Het lijkt erop dat er steeds meer projecten zonder succes worden afgerond. En als we op zoek gaan naar cijfers om dit gevoel te onderbouwen dan vinden we ook steeds meer projecten die niet binnen budget, planning of kwaliteit worden opgeleverd.
Terwijl er toch ook een duidelijke tendens is dat steeds meer professionals worden getraind in het professioneel toepassen van internationaal erkende en werkende methodes (best practices).
Dus ondanks de toename van professionals die bekwaam zijn in het toepassen van internationaal erkende methodes of frameworks wordt het resultaat slechter. Tenminste, dat zijn de geluiden die ik veelal in de wandelgangen opvang. “Worden er zoveel externe specialisten ingehuurd die volledig gecertificeerd zijn, blijken er nog zoveel projecten te mislukken…”

Mogen we hieruit concluderen dat de professionals van vandaag de dag niet meer de professionals van vroeger zijn? Absorberen ze de leerstof slechter of kunnen ze deze niet meer adequaat toepassen? Of zijn de methoden en technieken, de boeken, het lesmateriaal en de opleidingsinstituten wellicht van inferieure kwaliteit? Er moet toch ergens iets fout gaan in het traject van methoden, technieken, (opleidings)materialen, boeken, lesmethode, leerwijzen of handelswijze van de specialisten? Een deel van de oorzaak denkt men te vinden in het feit, dat de meeste methodieken zich beperken tot (de theorie van) de beheersaspecten, de te volgen methodiek of structuur. Terwijl de ‘softskills’ van een projectmanager toch zeker minstens zo belangrijk zijn!

Ja, ik denk inderdaad dat we de afgelopen jaren veel aandacht hebben besteed aan projectmanagement-methoden en relatief weinig aandacht aan soft skills (denk hierbij aan communicatie, teambuilding, conflicthantering, onderhandelen, vergadertechnieken, motiveren en stimuleren etc; maar terwijl ik dit schrijf merk ik al, dat al deze soft skills in de praktijk ook weer vaak “methodisch worden onderwezen”). Maar er zijn genoeg opleidingen die hier wél veel aandacht aan besteden en er zijn steeds meer projectmanagers die naast een uitgebreide projectmanagement-opleiding ook veel aandacht besteden aan soft skills. Ook zijn er steeds meer opdrachtgevers die een projectmanager niet alleen selecteren vanwege de projectmanagement-certificaten maar steeds meer vanwege de soft skills.

Aan de andere kant zijn er wellicht ook heel veel andere factoren die hierin een rol spelen! Denk hierbij bijvoorbeeld eens aan:

  • Informatie is veel meer, sneller en breder beschikbaar
    Waar vroeger door de beperkte informatieverwerking slechts een deel van alle beschikbare informatie op grote schaal bekend werd, zie je tegenwoordig dat een fout binnen enkele uren al 1 miljoen keer is bekeken op YouTube. Dus waar vroeger maar een deel van de fouten naar buiten kwam, komen nu (bijna) alle mislukkingen aan de oppervlakte.
  • Steeds meer activiteiten worden projectmatig aangepakt
    Het absolute (totaal) aantal projecten neemt opzienbarend toe. Een absolute toename van mislukkingen zou best nog wel eens een relatieve daling kunnen zijn.
  • De maatschappij wordt steeds sneller en steeds complexer, vooral onder invloed van een sterk toenemende afhankelijkheid van de ICT en techniek
    Door de steeds sneller wordende maatschappij en een toenemende complexiteit zijn er ook steeds meer risico’s en onzekerheden. Dus ook een grotere kans op verstoringen van buitenaf. Het aantal faalfactoren neemt toe én de mogelijke impact van deze factoren op het succes is ook groter.

Wellicht dat een degelijk onderzoek naar de mogelijke oorzaken uitwijst, dat wij het als projectmanagers “toch nog niet zo slecht doen”.

By Jos Gielkens

Author of:

9789087530044_CoverLRParticiperen in projecten

Price: € 29,95

untitledIT en Management

Price: € 29,95

Leave a Reply

Your email address will not be published.