Projectmanagement op basis van ICB versie 4 bij de vierde herziene druk

392Views
0 Shares

Deze vierde druk sluit geheel aan op de gewijzigde vierde druk van de examengids van IPMA Certificering, zoals deze in december 2018 is uitgegeven.

De indeling van de hoofdstukken is aangepast aan de verandering van de eindtermen, zoals die in 2017 zijn doorgevoerd. Enkele eindtermen die eerst voor IPMA D, IPMA C of IPMA PMO van toepassing waren, zijn dat nu niet meer of juist wel. Die eindtermen zijn verschoven van de hoofdtekst naar de aanvullende teksten of juist andersom.

Verder zijn enkele voorbeelden aangepast en verder uitgewerkt, enkele correcties doorgevoerd en de uitleg van bepaalde eindtermen aangepast; dit alles om deze eindtermen meer toegankelijk te maken voor de lezer.

Zo is de toelichting op de wet persoonsbescherming vervangen door een toelichting op de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming; is een extra toelichting opgenomen over de regels die gelden voor de interne bedrijfscontrole en zijn teksten over agile werken en Scrum aangepast.

Voor een compleet overzicht van alle wijzigingen zie de website www.PMversie4.nl.

Vanaf het begin van het schrijven van dit boek hebben wij de competentieontwikkeling van de projectprofessionals als ook al diegenen die projecten moeten aansturen, zoals opdrachtgevers en de overige leden van de projectstuurgroep, voor ogen gehouden. En steeds tegen elkaar gezegd dat projectmanagement een vak is dat in de context van permanente organisaties en hun omgeving heel goed begrepen moet worden, zodat concreet afgebakende projectresultaten daadwerkelijk waarde toevoegen aan mensen, organisaties en de maatschappij.

De Individual Competence Baseline version 4 (#ICB4) van de International Project Management Association (#IPMA) biedt een rijk en compleet overzicht van theorieën, methoden en technieken, waarmee iedere projectprofessional zijn vakinhoudelijke, gedragsmatige en contextuele competenties kan ontwikkelen. In de vierde druk van ons boek hebben deze kennisbasis opnieuw geordend tot een samenhangend geheel.

Daarmee is dit handboek een uitstekende basis voor allen die zich willen voorbereiden op de verschillende examens die verplicht zijn voor de IPMA projectaccreditaties:
– IPMA B Certified Senior Project Manager (Senior Projectmanager).
– IPMA C Certified Project Manager (Projectmanager).
– IPMA D Certified Project Management Assistant (Projectmanagement specialist). – IPMA PMO Certified Project Management Officer (PMO-medewerker).

Daarnaast is het boek een uitstekend naslagwerk voor ieder die zich wil verdiepen in het vakgebied van projectmanagement of die de projectmanagementonderwerpen waar hij of zij tegenaan loopt er nog een keer op na wil slaan.

We hebben gekozen voor een open schrijfstijl, waardoor de inhoud goed toegankelijk is. Kaderteksten met praktijkvoorbeelden bieden extra verduidelijking van de hoofdtekst. Alle definities in dit boek komen overeen met de definities zoals deze zijn opgenomen in de examengids van IPMA Nederland en worden weergegeven op de website van IPMA Certificering.

Wij zijn er van overtuigd dat met deze aanpassingen dit boek nog beter aansluit op de behoefte van de lezers.

Wij wensen u veel inspiratie toe bij het lezen van dit boek.

Bert Hedeman
Roel Riepma
Januari 2019

Bert Hedeman – is partner van HWP Consulting en heeft meer dan 30 jaar ervaring in project-, programma- en portfoliomanagement en agile werken, waarvan 12 jaar bij een internationale bouwonderneming en enkele jaren bij een internationaal ingenieursbureau.

Als partner is Bert verantwoordelijk voor de implementatie en verbetering van project-, programma- en portfoliomanagement en de implementatie van agile werken in organisaties en is hij assessor, coach en trainer van diverse methodieken.

Verder is Bert P3M3 consultant en auteur van diverse boeken. Tenslotte is Bert als docent verbonden aan de opleiding ‘Master of Project Management’ aan de Hogeschool Utrecht. Bert is vanaf het allereerste begin betrokken bij de IPMA-certificering in Nederland.

Roel Riepma– is partner in De Project Academie en Organisatie-Kundig en heeft meer dan 30 jaar ervaring in het opzetten van ontwikkelings- en trainingsprogramma’s voor bedrijven en hogescholen.

Als partner is Roel verantwoordelijk voor de opzetten en uitvoeren van consistente leerprogramma’s, waarmee mensen en teams hun bijdrage leren richten op de ontwikkeling van betekenisvolle waarde voor organisaties en de maatschappij. Voor de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heeft hij de totstandkoming van de succesvolle post HBO opleiding Projectleiderschap gecoördineerd.

Daarnaast adviseert Roel organisaties op het gebied van meervoudige waarde ontwikkeling conform het IIRC-model, integrale kwaliteitszorg en de opbouw van evenwichtige projectportfolio’s. Hij is vanaf het begin een opbouwend kritische reviewer geweest van de wijze waarop IPMA certificering in Nederland is opgezet.

Relevante links:

https://www.vanharen.net/shop/projectmanagement-op-basis-van-icb-versie-4-4de-herziene-druk-ipma-d-ipma-c-ipma-b-en-ipma-pmo/