Projectmanagement voor opdrachtgevers

59Views
0 Shares

De vier principes van succesvol opdrachtgeverschap

De 5e druk van Projectmanagement voor opdrachtgevers is nu verschenen. Het boek sluit aan op Prince2 en ondersteunt ISO21500. Van de eerste vier drukken (onder de titel Prince2 voor opdrachtgevers) zijn meer dan 12.000 exemplaren verkocht.

Wat maakt dit boek anders dan andere boeken?

In de meeste boeken over projectmanagement wordt de wereld bekeken door de bril van de projectmanager. De opdrachtgever is dan ‘één van de te managen stakeholders’. Dit boek vertrekt vanuit het omgekeerde perspectief en helpt je als businessmanager om, wanneer je in de rol van opdrachtgever terecht komt, te krijgen wat je nodig hebt. Het motto hierbij is: ‘meer grip met minder moeite’, ofwel: hoe kun je zo effectief en efficiënt mogelijk sturen? Belangrijke thema’s zijn: Hoe creëer je focus met een businesscase? Hoe maak je effectief gebruik van een stuurgroep? Hoe stuur je de projectmanager aan? Het is geen samenvatting projectmanagement: het boek gaat er vanuit dat je projectmanager waar nodig deze kennis inbrengt.

Hebben opdrachtgevers soms niet de neiging om te veel aan de projectmanager over te laten?

Dat komt zeker voor. Het uitgangspunt van dit boek is dat het businessmanagement uiteindelijk verantwoordelijk is voor het succes van projecten. Het is het businessmanagement dat de businesscase vaststelt, het plan goedkeurt, het budget toekent, de projectmanager aanstelt, enzovoort. Het is belangrijk dat deze boodschap vanaf de top van een organisatie wordt uitgedragen. Ook als lezer van het boek kun je niet om deze boodschap heen. Het boek helpt je vervolgens met de ‘vier principes van succesvol opdrachtgeverschap’ om daar zo goed en efficiënt mogelijk vorm aan te geven.

Hoe zijn die vier principes tot stand gekomen?

Op basis van dit boek hebben we met mijn bedrijf sinds 2003 honderden trainingen opdrachtgeverschap gegeven aan groepen businessmanagers. Naar aanleiding van evaluaties hebben we de inhoud steeds verder aangepast. Vanaf 2009 doen we na elke training ook een zogeheten ‘toegevoegdewaardemeting’, dat is een korte enquête drie maanden na afloop van een training om vast te stellen wat deelnemers ná zo’n training nu daadwerkelijk anders doen dan daarvóór, en wat dat oplevert. Daardoor hebben we nog beter inzicht gekregen in wat werkt en wat niet. Hiermee heb ik bij elke nieuwe druk van het boek deze principes verder aangescherpt. Het zijn dus in de praktijk bewezen werkende principes.

Waarom is de titel van het boek veranderd van ‘PRINCE2 voor opdrachtgevers’ in ‘Projectmanagement voor opdrachtgevers’?

De principes van PRINCE2 zijn een kwestie van gezond verstand. En zaken die tien jaar geleden nog met PRINCE2 geassocieerd werden – bijvoorbeeld het werken met een businesscase – zijn nu gemeengoed geworden. Het boek werd daarom ook regelmatig buiten PRINCE2-omgevingen gebruikt. Het boek is nu zo bewerkt dat het volledig aansluit op de PRINCE2-omgeving, maar tegelijkertijd ook daarbuiten goed bruikbaar is. In de PRINCE2-omgeving is bijvoorbeeld ‘Senior User’ voor een opdrachtgever een belangrijk begrip, dus dat wordt toegelicht. Maar ook in andere omgevingen is het vaak een goed idee om in de stuurgroep iemand te hebben die gebruikersbelangen vertegenwoordigt, of je die nu zo noemt of niet.

By Michiel van der Molen, Van der Molen Projectadvies

Want to know more?

Projectmanagement voor opdrachtgeversTitle: Projectmanagement voor opdrachtgevers
Author: Michiel van der Molen
ISBN: 9789087537340
Price: € 22,50
Order here your copy or view the sample file

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *