Scrum at Scale ([email protected]) toegelicht vanuit het boek ‘Scaling agile in organisaties’

657Views
113 Shares

In het boek Scaling agile in organisaties worden verschillende veelgebruikte agile frameworks beschreven. Een van deze frameworks is Scrum at Scale.

Scrum at Scale ([email protected]) is een modulair opgezet framework dat ontwikkeld is door Jeff Sutherland en Alex Brown. Uitgangspunt bij [email protected] is dat een allesomvattend one-size-fits-allframework niet mogelijk is, maar dat er iedere keer opnieuw gekeken moet worden naar het schalen van de onderliggende Scrum-principes. Het framework kan dan op maat gemaakt kan worden voor je eigen organisatie door de modules waar op dat moment behoefte aan is toe te voegen vanuit Scrum at Scale. [email protected] bouwt verder op het bekende Scrum-framework. Naar analogie met Nexus zou je dus kunnen stellen dat [email protected] het antwoord is van Jeff Sutherland, naast Ken Schwaber de tweede geestelijk vader van Scrum, op het schaalbaar maken van Scrum.

Fig. 1  Procesmodel van Scrum at Scale (bron www.scruminc.com)
Fig. 1  Procesmodel van Scrum at Scale (bron www.scruminc.com)

Scrum at Scale bestaat uit tien modules en er worden drie niveaus onderkend: Enterprise Level, Business Unit Level en Team Level, waarmee (in vergelijking met SAFe) het portfolio-, valuestream-, programma- en teamniveau kunnen worden afgedekt.

In figuur 1 komen deze tien modules tot uiting. Als we bovenaan beginnen met de module Strategic Vision en we volgen de Product Ownership Cycle, dan komen we achtereenvolgens bij de modules Backlog Prioritization, Backlog Decomposition & Refinement, Release Planning en het Team-Level Process. Vanuit het Team-Level Process gaan we naar Release Management en dragen we het product over aan de klant. Vanuit de klant komen we bij de module Product & Release Feedback, die weer uitkomt bij de eerste module Strategic Vision.

Binnen in de Product Ownership-cyclus vinden we de Scrum Master Cycle. Deze loop begint bij de module Team-Level Process en gaat dan via de module Continuous Improvement & Impediment Removal naar de module Strategic Vision en weer terug via de module Cross-Team Coordination naar de module Team-Level Process.

En beide cycli functioneren binnen een omgeving met Metrics & Transparancy.

Op verschillende plekken op de website van Scrum Inc. wordt gesproken over een extra module. Het doel van deze module is het in lijn brengen van de gehele organisatie met de transparante, organisatiebrede transformatiestrategie.

Raadpleeg voor een uitgebreide Nederlandse beschrijving van Scrum at Scale het boek Scaling agile in organisaties.

Relevant Reading

SAFeTitel: Scaling agile in organisaties
Prijs: €34,95 excl. 
Autheur: Henny Portman