SqEME procesmanagement – in 3 minuten (Dutch)

48Views
0 Shares

De kern

Het procesdenken of het horizontaal organiseren geeft veel meer vrijheden aan de wijze waarop een organisatie kan worden ingericht.

Doelgroep

Managers die staan voor een veranderingstraject of kwaliteitsverbeteringsproces, management adviseurs en counselers, organisatie-ontwikkelaars en IT/ICT business consultants

Samenvatting

Het procesmodel van de SqEME methodiek kent vier leidende kernprincipes. De totaliteit van de organisatie wordt bestudeerd via vier vensters door vier basis vragen te stellen:

  1. Wat zijn wezenskenmerken van de organisatie?
  2. Wat zorgt voor de beweging in de organisatie?
  3. Hoe is de organisatie concreet vormgegeven?
  4. Hoe krijgen we een gezamenlijk beeld van de dynamiek in de organisatie?

De 4 vensters zijn Constitutie, Chemie, Correspondentie en Constructie. Elk venster maakt een specifieke wijze van kijken mogelijk en heeft een eigen ‘kleur’, een eigen invulling en kent een eigen werkelijkheid. De vier vensters leveren een samenhangend beeld op van de organisatie als geheel.

SqEME procesmanagement

Zodra in organisaties processen beschreven worden, is een veel gestelde vraag: tot hoe ver ga je?  De SqEME methodiek stelt dat dit vraagstuk als het ware opgetild moet worden naar het abstractieniveau waar het thuis hoort, namelijk het inrichten en in stand houden van de organisatie.

Een organisatie die haar bedrijfsvoering wil beheersen en continu wil verbeteren, zal eerst moeten nagaan om welke bedrijfsprocessen het gaat, hoe die met elkaar samenhangen en hoe ze elkaar beïnvloeden. SqEME noemt dit de architectuur van de processen. Procesarchitectuur gaat over het werken met processen; processen worden gezien als de bouwstenen van de organisatie.

Wat de aanleiding voor het werken aan de kwaliteit van de organisatie ook mag zijn, steeds zal het startpunt het beschrijven van de procesarchitectuur zijn.

De inrichting van de bedrijfsvoering, het vormgeven van processen, de toewijzing van rollen en hoe daarmee om te gaan, op welke wijze leiding wordt gegeven, is een complexe materie. De SqEME methodiek is en blijft mensenwerk waarbij de mens centraal staat bij het organiseren van het werk. Organisatieontwikkeling gaat primair om het beïnvloeden van het gedrag van het collectief – en van  de belangrijkste individuen – in een bepaalde, gewenste richting.

Kracht model

De SqEME methodiek biedt doelgroepen in de organisatie de mogelijkheid om op een verschillend abstractieniveau de organisatie te benaderen en te beschrijven. Daarmee wordt een rijker beeld verkregen van de ‘werkelijkheid’ van de organisatie en alternatieven voor de bedrijfsvoering geopend.

Mindere punten

SqEME gaat uit van de vakvolwassen medewerker. Processen zijn daarbij clusters van vakmanschap. In de praktijk is dat – helaas – niet altijd het geval.

Relevante literatuur

Handboek managementmodellenTitel: Handboek managementmodellen
ISBN: 9789087537470
Auteurs: Tom Willem den Hoed
Prijs: € 49,95 (VAT excl.)
Boek blog

Relevante blogs:

Strategie-implementatie – in 3 minuten
Benchmarking- in 3 minuten
Balanced ScoreCard – in 3 minuten
Krachtenveld Analyse – in 3 minuten
Appreciative Inquiry (AI) – in 3 minuten
De McKInsey MECE methode – in 3 minuten
Governance CoBIT- in 3 minuten
Business Model Canvas – in 3 minuten
Van good naar great in 3 minuten
De Theory of Constraints (ToC) – in 3 minuten

Halo-effect – in 3 minuten

Lean Manufacturing – in 3 minuten

Implementatie van een plan – in 3 minuten

SqEME procesrollen – in 3 minuten

SqEME procesmanagement – in 3 minuten

Strategische gevoeligheidsanalyse – in 3 minuten

De ongeschreven regels van het spel – in 3 minuten

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *