Van BISL 2 naar BISL 3

85Views
0 Shares

BiSL 3e editie: Van BISL 2 naar BISL 3

Historie

Al in 1998 verscheen er een publicatie over het Functioneel Beheer Model FBM, waaruit BiSL is ontstaan. Het officiële BiSL framework is in 2005 gepubliceerd. In 2012 is vervolgens een 2e druk verschenen, waarin slechts enkele worden zijn gewijzigd en storende fouten zijn verbeterd. In nu is er de 3e editie. In deze editie is het gehele boek opgefrist en aangevuld. 

Waarom een nieuwe editie?

De wereld staat niet stil. Visies en cultuur veranderen en zeker de technologie ontwikkelt razendsnel. Toch is onze belangrijkste conclusie dat BiSL nog steeds rechtovereind staat. We zien dat het overal gebruikt wordt, dat de boeken en examens nog gretig aftrek vinden en dat de inhoud van het framework nog steeds actueel is. Cursisten en gebruikers van BiSL zijn nog steeds enthousiast en missen eigenlijk niets tot weinig. Alle hulde dus voor de grondlegger Remko van der Pols.

Is er veel veranderd?

In basis wijkt BiSL 3e editie niet veel af van de 1e en de 2e druk: de opbouw en indeling zijn gelijk gebleven. Maar natuurlijk waren er wel aanpassingen nodig. Ten eerste kwamen er geregeld vragen over specifieke onderwerpen die meer toelichting verdienden, zoals autorisaties, beveiliging en relaties met diverse frameworks en modellen, maar ook zijn er nu onderwerpen die in 2005 nog minder relevant waren, zoals Cloud, data, ketens en privacy.

Het framework

Het BiSL-model zier er net zo uit, maar we zien wel twee aanpassingen: er is een proces bijgekomen, Operationeel ketenbeheer, en de rangschikking van processen op de sturende laag is gewijzigd: Behoeftemanagement is naar links verplaatst en daarmee zijn Planning en Control en Financieel management iets naar rechts geschoven. Het opnemen van het proces Operationeel ketenbeheer doet recht aan het feit dat ketens steeds belangrijker worden en informatie-uitwisseling in de ketens navenant.   Behoeftemanagement staat nu links, omdat we merken dat gebruikers en lezers van het framework de neiging hebben om van links naar rechts te lezen. En dan verwacht je logischerwijs eerst Behoeftemanagement aan te treffen, want daarin wordt wat we willen bereiken met de sturing, gevolgd door wanneer en met wie (Planning en Control), hoeveel (Financieel management) en tenslotte hoe en waarmee (Contractmanagement).

De inhoud

Inhoudelijk zijn er meer aanpassingen. Vooral is veel aandacht besteed aan de context en positionering: hoofdstuk 1 en 2 zijn herschreven en hoofdstuk 12 is nieuw. In dit laatste hoofdstuk schenken we aandacht aan andere veel gebruikte frameworks en  enkele specifieke onderwerpen: projecten en informatiebeveiliging.

Daarnaast hebben we door het hele boek meer aandacht geschonken aan enkele specifieke actuele onderwerpen: ketens, data, beveiliging, de verschuiving van veel maatwerk applicaties naar vooral pakketten, naar Cloud en daarmee ook de andere rol van de eigen IT-organisatie. Met name zijn aanpassingen aangebracht in de beschrijving  het proces Beheer Bedrijfsinformatie, gezien de meer centrale rol van data en informatiebeveiliging. Over het algemeen is de term IT-leverancier gewijzigd in IT-dienstverleners, waarmee volgens ons recht is gedaan aan twee bevindingen: veel lezers vinden het lastig om hun eigen IT-afdeling te zien als leverancier, en bovendien hebben we tegenwoordig zelden één IT-dienstverlener, maar nemen we gelijktijdig meerdere producten en diensten af van verschillende partijen; vandaar het meervoud.

De kern en veruit meeste processen zijn ongewijzigd, alleen aan de context en sommige onderwerpen is geschaafd, aangepast aan de situatie van nu. Zoals al eerder aangegeven: krijgen zaken als beveiliging, autorisaties, data, cloud, ketens etc. meer aandacht.

Oeps, moet ik nu opnieuw beginnen?

Nee. Doordat we uit zijn gegaan van het bestaande boek, de bestaande tekst en het bestaande model is het allemaal goed te overzien. In mooi Nederlands”: het framework-boek  is ‘upwards compatible’. Bestaande BiSL gebruikers ondervinden geen beperkingen, maar krijgen aanvullende mogelijkheden en informatie aangereikt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *