Wat is een Project Management Organisatie Volwassenheidsmodel? (PMOV’s)

55Views
0 Shares

Project Management Organisatie Volwassenheidsmodellen (PMOV’s) zijn meestal niet wetenschappelijk onderbouwd en de complexiteit van dergelijke modellen valt in het niet bij de complexiteit van modellen voor de spreekwoordelijke ‘rocket science’. Toch zijn de belangrijke begrippen bij deze materie, zoals ‘projectmatig werken’, ‘volwassenheidsmodellen’ of ‘organisaties’ niet bij voorbaat voor iedereen duidelijk. Ze behoeven enige uitleg.

Modellen

Modellen voorzien in een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Als zodanig zijn modellen per definitie net zo imperfect (het zijn immers vereenvoudigingen) als bruikbaar. Ze geven ons mogelijkheden te experimenteren met ‘wat als’ -scenario’s. Wat zou er gebeuren met de wereldbevolking als er opnieuw een ijstijd optreedt? Wat gebeurt er wanneer wij deze twee chemicaliën mengen? Wat gebeurt er als mijn organisatie niet in staat blijft te reageren op de innovatieve nieuwe producten die mijn grootste concurrent onophoudelijk op de markt brengt?

Organisatie

Bij Strikwerda wordt de definitie van het begrip ‘organisatie’ afgeleid van de definitie van het begrip ‘onderneming’: Een onderneming is een samenwerkingsverband van (natuurlijke of niet-natuurlijke) rechtspersonen, kennis en kapitaal, dat in het maatschappelijke verkeer geïdentificeerd wordt met de producten en/of diensten die dit verband voortbrengt en de routines en competenties die daarvoor noodzakelijk zijn. Daarbij is de functie: maatschappelijk gewenste producten en diensten voort te brengen en inkomen te genereren voor de deelnemers in het samenwerkingsverband. Een organisatie is een (sociaal) systeem van doelgerichte en doelbewuste coördinatie van de activiteiten van de onderneming.

Volwassenheid

Het verstand komt met de jaren, zegt men. Zonder maatregelen geldt dit ook voor organisaties: zij leren van hun fouten en successen. Sommige kunnen snel leren en worden snel volwassen, maar bij andere organisaties kost dit meer tijd en moeite. Wanneer maatregelen worden getroffen, zijn organisaties in staat volgens een van tevoren vastgesteld pad te leren. Dergelijke organisaties volgen lessen en leren sneller volwassenheid te bereiken – in overeenstemming met de mate waarin zij navolging geven aan het systeem dat hen hiertoe in staat stelt.

Projectmatig werkende organisatie

Een projectmatig werkende organisatie onderscheidt zich van andere organisaties door het feit dat een dergelijke organisatie zich ontwikkelt langs een van tevoren vastgestelde, gecontroleerde weg. Een projectmatig werkende organisatie zal zich ontwikkelen langs een reeks van tevoren vastgestelde, gecontroleerde stappen, waarbij elk van deze stappen zoveel mogelijk de vooraf bepaalde investeringen vergt en in ruil daarvoor de vooraf bepaalde resultaten voortbrengen zal.

Project Management Organisatie Volwassenheidsmodel (PMOV’sDeze informatie is een inleiding uit het boek Wegwijzer voor modellen voor organisatievolwassenheid bij projectmanagement, verkrijgbaar als eBook en als hardcopy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *