Wegwijzer in Scaling Agile voor organisaties

51Views
0 Shares

Er zijn op het moment van publicatie van het boek Scaling Agile in organisaties meer dan dertig bekende en minder bekende agile frameworks beschikbaar. In figuur 1 positioneer ik de meest bekende agile frameworks. De frameworks zijn gepositioneerd binnen de rubrieken ‘Eenmalige programma’s/projecten’ of binnen ‘Business as usual/permanent’, of in beide.

Scaling agile

Alle in figuur 1 weergegeven agile frameworks zijn toepasbaar in IT-gerichte organisaties en een aantal ervan zijn ook toepasbaar binnen niet-IT-gerichte organisaties. Het teamlevel met daarin onder andere Scrum en Kanban leent zich voor de ontwikkeling van zowel IT-gerichte als niet-IT- gerichte producten en diensten. Het engineeringniveau richt zich specifiek op IT-gerichte productontwikkeling. De eenmalige, tijdelijke projecten en programmaframeworks zijn voor zowel IT als niet-IT geschikt. De permanente overkoepelende frameworks (zowel enterprise- targeted als web scale-targeted) richten zich specifiek op de IT en productontwikkeling.

Als we in figuur 1 beginnen op het teamniveau dan zien we daar uiteraard Scrum zoals dat beschreven is door Ken Schwaber en Jeff Sutherland in The Scrum Guide. Daarnaast ziet u hier frameworks als Kanban, Scrumban en DevOps. Wil je als team binnen de IT-wereld kwaliteit leveren, dan is het alleen volgen van deze frameworks niet genoeg. Om de kwaliteit te verhogen en de technical debt (bijvoorbeeld inefficiënte code als gevolg van vele iteratieve aanpassingen) tot een minimum te beperken, bieden eXtreme Programming (XP) met Pair Programming, Test Driven Development (TDD), Behavior Driven Development (BDD), Feature Driven Development (FDD), en User Experience (UX) Design nuttige handvatten.

Om in een organisatie van enige omvang agile te kunnen werken, is het hebben van individuele agile teams niet genoeg. Agile zal opgeschaald en waar mogelijk geïnstitutionaliseerd moeten worden.

Om de coördinatie, de afstemming van de afhankelijkheden en de integratie tussen de verschillende permanente agile teams te institutionaliseren aan de business-as-usual-kant, zijn verschillende frameworks beschikbaar, waaronder: Nexus, Scrum at Scale, LeSS en SAFe.

In figuur 1 (zie het blok ‘Business as usual/permanent’) is verder gebruikgemaakt van een door Gartner gemaakte tweedeling, namelijk op basis van wel of niet noodzakelijke samenwerking van teams. Die hiervoorgenoemde frameworks betreffen allemaal voorbeelden waarbij met meerdere teams aan een enkel complex product of value stream wordt gewerkt (enterprise-targeted frameworks). De andere groep betreft frameworks ter ondersteuning van IT-afdelingen die tientallen of honderden applicaties moeten onderhouden, waarbij de afhankelijkheden tussen de teams minimaal zijn (web scale-targeted frameworks). Hier kan het Spotify-model geplaatst worden, maar ook ScALeD.

Aan de linkerkant in figuur 1 zien we de tijdelijke projecten en programma’s als onderdeel van change the business. Hier is onderscheid gemaakt tussen projecten en programma’s. Binnen het projectenblok zien we drie frameworks die alle drie een verdere ontwikkeling zijn van de veelal meer traditionele projectmanagementframeworks: AgilePM, PMI-ACP, PRINCE2 Agile.

Aan de programmakant zien we: Managing Successful Programmes (MSP van AXELOS) dat in zichzelf heel agile is met de stapgewijze groei naar het beoogde doel (en aansluit op PRINCE2 (Agile)) en AgilePgM (Agile Programma Management van Agile Business Consortium) dat enerzijds aansluit op AgilePM en anderzijds grote overeenkomsten vertoont met MSP.

In het boek Scaling Agile in organisaties worden deze verschillende frameworks uitgebreid besproken.

Relevant Reading

Titel: Scaling agile in organisaties
Prijs: €34,95 excl. 
Auteur: Henny Portman