Wegwijzer voor methoden bij Projectmanagement – in 3 minuten

66Views
0 Shares

In steeds meer bedrijven en organisaties vormen projecten een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Projectmanagement is geëvolueerd tot een vitaal onderdeel van de besturing van de organisatie.
Een van de eerste stappen naar professionalisering van projectmanagement binnen een bedrijf of organisatie is vaak het kiezen van een projectmanagementmethode. Hierdoor wordt een gemeenschappelijke taal geïntroduceerd waardoor communicatie effectiever verloopt en worden de rollen en taken duidelijker verdeeld.

De keuze voor een projectmanagementmethode is echter niet eenvoudig. Voor bedrijven die zich aan het beraden zijn op de keuze voor een bepaalde methode geeft het boek Wegwijzer voor methoden bij Projectmanagement op compacte wijze een overzicht van de openbaar beschikbare methoden in Nederland.

Dit boek beoogt niet om een waardeoordeel te geven over de besproken methodes. Het maakt wel duidelijk dat de keuze voor een methode situationeel is bepaald. Het boek geeft inzicht op welke aspecten de verschillende methoden ondersteuning bieden en biedt daarbij overwegingen voor de keuze van een projectmanagementmethode.

Dit boek heeft vanuit verschillende kanalen aandacht gehad. Zo is er in de Arts en Auto van oktober 2012 een interview verschenen met projectmanager Ariane Moussault, een van de auteurs van Wegwijzer voor methoden bij Projectmanagement. Dit interview is hieronder te lezen. Hier staat ook de boekbesperking zoals die is verschenen in het IPMA Projectie Magazine.

Arts en Auto, Oktober 2012
Klik hier voor een grotere versie van het artikel
IPMA Projectie Magazine, Jaargang 19, Editie 4
Klik hier voor een grotere versie van het artikel

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *